Juniorklub

Juniorklubben er et fritidstilbud for børn fra 4. til 7. klasse.

I juniorklubben mødes børnene til hyggeligt samvær og aktiviteter, specielt tilrettelagt for aldersgruppen. Der er plads og rum til udfoldelse under voksenopsyn.

Der er ca. 65 indmeldte børn og tre ansatte.

Hvad sker der i juniorklubben?

Der er hver dag en frivillig aktivitet på programmet. Det kan være sport, spil, konkurrencer, kreative værksteder, bagning, en tur ud af huset og meget mere.

Klubbens vigtigste aktiv er dog det daglige samvær, der bunder i nøgleordene troværdighed, involvering, anerkendelse og gensidig respekt.

Derudover tager vi hvert år på sommerlejr den første uge i sommerferien.

Aktiviteterne kan børn og forældre se på Tabulex (www.sfoweb.dk). Langt de fleste aktiviteter er uden tilmeldinger. Alle tilmeldinger til eksempelvis aftenåbent, ture ud af huset eller fælles arrangementer med de andre klubber foregår i juniorklubben. Vi mener, at det er en naturlig del af børnenes udvikling, at de selv tager ansvaret for at melde sig til aktiviteter. Alle aktiviteter med tilmelding har et opslag på døren ind til juniorklubben. Ligesom vi bruger Tabulex til at informere om kommende aktiviteter og arrangementer, bruger vi juniorklubbens Instagram-profil (juniorklubben_sondermarken) til at vise de aktiviteter, som vi har lavet. Det er en nem måde for mange forældre at følge med i deres barns hverdag, men det er er ikke noget krav for at gå i juniorklub.

Kontakt til juniorklubben sker på juniorklubbens telefon 3057 2299 i åbningstiden, eller ved at skrive til klubbens ansatte på forældreintra. Det vil sige ikke på Tabulex, Instagram eller skolens facebookside, da vi bruger intra som kommunikation mellem jer som forældre og os.

Vi åbner når eleverne får fri og lukker klokken 17, fredag dog kl. 16.

Hver anden tirsdag har vi åbent til kl. 20.

I ferierne har vi åbent fra 9.00-14.00. Vi følger Søndermarkskolens ferieplan.

Juniorklubben ligger i store, gode lokaler i kælderen på Søndermarkskolen.

Vi har et primærrum med køkken, hvor børnene hver dag selv tjekker ind og ud via Tabulex.

Derudover har vi lokaler med bordtennis, billard, computere, Playstations og Wii, ligesom vi bruger skolens hal, klatretårn, svømmehal og gymnastiksal flittigt.

Indmeldelse foregår via en tilmeldingsblanket, som findes her.

Aflever tilmeldingsblanketten i juniorklubben. Henvend dig til juniorklubleder Bo Simonsen på 21 14 26 36 eller ring ned i juniorklubben i åbningstiden på 30 57 22 99.

Du finder vores praktikbeskrivelse her, jf. bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Gældende fra 1. august 2014