Skolevejen

Det er vigtigt, at eleverne kommer trygt og sikkert til og fra skole. Læs her om dit barns skolevej til Søndermarkskolen.

Der er lavet trafikdæmpende foranstaltninger i skolens nærområde, og der er etableret to områder med "kys og kør"-ordning; altså en mulighed for at aflevere børn på skolen uden at parkere. Det fungerer i praksis på den måde, at man kører i pilens retning, sætter sit barn af og kører videre. De to "kys og kør"-områder er ved Dammen og ved skolen, hvor der tidligere var p-pladser til venstre ved ankomst. Der er sikret via afmærkning, at børnene kan gå sikkert ind til skolen og ind i skolegården.

Trafikpolitik

Vi ønsker, at alle børn transporterer sig selv til skole. De yngste årgange til fods. Fra 3. klasse kan transporten foregå på cykel, såfremt børnene har trænet heri.

Som hovedregel benytter børnene uden for nærområdet bus som transportmiddel.

Hvis børnene transporteres til skole i bil i tidsrummet 7:50-8:00, forventer vi, at de sættes af i Smedegade ved Dammen.

Buskort

Elever, der er kørselsberettigede, får udstedt et buskort. Ved hvert skoleårs start udleveres der nyt værdikort.

Cykler

Cykler stilles i cykelskurene.

Skolepatruljer

Ved fodgængerovergangen på Skanderborggade, Vorup Kirkevej, dammen og ved "kys og kør" er der hver morgen skolepatruljer.

Vintervejr

Skulle det hænde, at der i vinterhalvåret falder så meget sne, at busserne ikke kan køre, sends en meddelelse ud herom i Østjyllands Radio og Radio ABC.

Tilskud til transport til skole

Eleverne har ret til gratis transport til og fra skole, hvis de går på distriktsskolen, og hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde.

Hvis skolevejen er vurderet som trafikfarlig, bevilliges der dog gratis transport uanset skolevejens længde.

Ovenstående gælder kun, hvis eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Du kan læse mere om reglerne for transport til skole her.