Skolevejen

Det er vigtigt, at eleverne kommer trygt og sikkert til og fra skole. Læs her om dit barns skolevej til Søndermarkskolen.

Der er lavet trafikdæmpende foranstaltninger i skolens nærområde, og der er etableret to områder med "kys og kør"-ordning; altså en mulighed for at aflevere børn på skolen uden at parkere. Det fungerer i praksis på den måde, at man kører i pilens retning, sætter sit barn af og kører videre. De to "kys og kør"-områder er ved Dammen og ved skolen, hvor der tidligere var p-pladser til venstre ved ankomst. Der er sikret via afmærkning, at børnene kan gå sikkert ind til skolen og ind i skolegården.

Trafikpolitik

Læs her om skolens politik

Buskort

Elever, der er kørselsberettigede, har mulighed for at få udstedt et buskort. 

Cykler

Cykler stilles i cykelskurene.

Skolepatruljer

Ved fodgængerovergangen på Skanderborggade, Vorup Kirkevej, dammen og "kys og kør" er der hver morgen skolepatruljer.

Vintervejr

Skulle det hænde, at der i vinterhalvåret falder så meget sne, at busserne ikke kan køre, sendes en meddelelse ud herom i Østjyllands Radio og Radio ABC.

Tilskud til transport til skole

Elever har ret til gratis transport til og fra skole, hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde, eller hvis vejen er vurderet som trafikfarlig.

For at få gratis kørsel er det et krav, at eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Du kan læse mere om reglerne for transport til skole på Randers Kommunes hjemmeside.