Sundhedsplejen

En god sundhedstilstand er en af forudsætningerne for, at børn befinder sig godt i skolen og får udbytte af undervisningen.

Connie Kristensen er sundhedsplejerske på Søndermarkskolen.

I perioder vil Connie være oftere på skolen end i andre, da hun også er tilknyttet andre skoler og underviser sammen med sine kollegaer på deres skoler. Det vil som oftest fremgå af skolens intranet, hvornår Connie er på skolen, og hvad hun laver.

Både elever og forældre er altid velkomne til at sende en besked på skolens intranet, ringe, sende en sms eller skrive en e-mail. Du kan også kommunikere med Connie via www.sundhedsvejen.dk.

Telefon: 89 15 29 30

Mobil: 24 43 89 91

E-mail: connie.kristensen@randers.dk

Hvad laver sundhedsplejersken på skolen?

Skolesundhedsplejersken arbejder med at fremme børns sundhed på både det fysiske, psykiske og sociale område. Det foregår dels gennem sundhedssamtaler, hvor børnene taler med sundhedsplejersken enkeltvis eller i små grupper og dels gennem pædagogiske aktiviteter og undervisning i klassen.

Tilbud hos sundhedsplejen

Sundhedsplejen i Randers Kommune har følgende tilbud til skolebørn i 0.-6. klasse:

0. klasse:
Individuelle samtaler med alle børn og deres forældre. Ved samtalen vil børnene blive vurderet i forhold til den motoriske udvikling, deres højde og vægt samt en syns- og hørescreening.

1. klasse:
Sundhedscirkus: Et pædagogisk tilbud der har som formål at fremme de yngste elevers sundhed. Gennem leg skaber børnene deres eget billede af, hvad sundhed er.

3. klasse:
Dreng - pige - hvad vil det sige? Undervisning der har som formål, at børnene får en god selvaccept af deres kroppe, er stolte af deres køn og ser den forestående pubertet som en positiv udfordring.

4. klasse:
Individuelle samtaler med alle børn. Samtalerne tager udgangspunkt i et selvværdsscreeningsskema. Fokus i samtalen er selvværdsstyrkende. Herudover indgår højde- og vægtmåling.

5. klasse:
Pubertetsundervisning i samarbejde med klassens lærer.

6. klasse:
Synsscreening.

8. klasse:
Individuelle samtaler med alle børn. Der anvendes et samtaleskema, og samtalen tager udgangspunkt i den enkelte elevs dagsorden. Herudover indgår måling af højde og vægt samt hørescreening. Seksualundervisning i samarbejde med en lærer.

Udover det faste tilbud kan sundhedsplejersken også bruges, hvis et barn har et særligt behov, som det og/eller dets forældre ønsker hjælp til. Det kan være vanskeligheder, der er relateret til barnets fysiske, psykiske eller sociale sundhed, f.eks. overvægt. I sådanne situationer kan det enten være barnet selv, forældrene eller barnets lærer, der tager kontakt til sundhedsplejersken. Hvis det er læreren, der tager kontakt til sundhedsplejersken, sker det efter aftale med barn og forældre.

Særlige tilbud for børn på Søndermarkskolen

Generel helbreds- og funktionsundersøgelse foretages i 0. eller 1. klasse.

Der laves en årlig undersøgelse af og samtale med den enkelte elev.

Der kan laves individuelle undersøgelser eller samtaler foretages efter behov og ønske.