Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har nogle faste tilbud til alle skolebørn og nogle ekstra tilbud til børn med særlige behov.

Søndermarkskolens sundhedsplejerske er Connie Kristensen.

Telefon: 89 15 29 30 eller 24 43 89 91

E-mail: connie.kristensen@randers.dk

I perioder vil Connie være oftere på skolen end i andre, da hun også er tilknyttet andre skoler og underviser sammen med sine kollegaer på deres skoler. Det vil som oftest fremgå af Aula, hvornår Connie er på skolen, og hvad hun laver.

Både elever og forældre er altid velkomne til ringe til Connie eller sende hende en besked på Aula, sms eller mail. Du kan også kommunikere med Connie via www.sundhedsvejen.dk.

Sundhedsplejens tilbud til skolebørn

Individuelle samtaler

Der afholdes individuelle sundhedssamtaler i 0., 4. og 8. klasse.

Forældrene deltager i samtalen i 0. klasse.

Måling af højde og vægt

I de individuelle samtaler i 0., 4. og 8. klasse indgår en måling af højde og vægt.

Klasseundervisning

Klasseundervisning finder sted i 0., 1., 3., 5. og 8. klasse.

Klasseundervisning kan f.eks. være pubertets- og seksualundervisning.

Syns- og hørescreening

I 0. klasse laves der en syns- og hørescreening.

I 6. klasse laves der en ny synsscreening.

I 8. klasse laves der en ny hørescreening.

Børn med ekstra behov

Sundhedsplejerskerne er opmærksomme på børn med særlige behov af forskellig art. Her kan tilbydes samtale for børn og/eller forældre. Det kan være vanskeligheder, der er relateret til barnets fysiske, psykiske eller sociale sundhed, f.eks. overvægt.

Det kan enten være barnet selv, forældrene eller barnets lærer, der tager kontakt til sundhedsplejersken. Hvis det er læreren, der tager kontakt til sundhedsplejersken, sker det efter aftale med barn og forældre.

Overvægtige børn og unge fra 3-18 år kan få hjælp i Sundhedsplejens overvægtsklinik.

Derudover har Sundhedsplejen også tilbuddet "Nu rykker vi!" til overvægtige børn i 5.-8. klasse.

Børn fra 6 års alderen, som har ufrivillig vandladning om natten har mulighed for behandling i Sundhedsplejens vandladningsklinik.

Særlige tilbud for børn på Søndermarkskolen

Generel helbreds- og funktionsundersøgelse foretages i 0. eller 1. klasse.

Der laves en årlig undersøgelse af og samtale med den enkelte elev.

Der kan laves individuelle undersøgelser eller samtaler foretages efter behov og ønske.