Læringscenter

Skolens pædagogiske læringscenter – tidligere kendt som skolebiblioteket – er en central del af skolens læringsmiljø.

Søndermarkskolens pædagogiske læringscenter er en uundværlig del af skolens virksomhed, hvor elever og lærere dagen igennem kommer for at låne bøger eller søge oplysninger til brug for skolens undervisning og elevernes fritid.

Skolebibliotekarerne fremskaffer supplerende undervisningsmaterialer fra fællessamlingen i skolevæsnet (PC) og Amtscentralen i Skanderborg (AC).

Skolebibliotekarerne styrer dagligt ind- og udlånsfunktionerne af taskebøger, skøn- og faglitterære bøger, videobånd, kassettebånd, film m.m. via edb.

Søndermarkskolen har to skolebibliotekarer: Heidi Appel Hansen og Birgitte Barfoed-Høj.