Sundhed

Princip for sundhed på Søndermarkskolen

Mål

 • At tilbyde sund kost for eleverne på Søndermarkskolen med det formål at:
  • fremme sundhed og velvære.
  • fremme elevernes koncentration og energi og derved øge udbyttet af undervisningen.
 • At leg og bevægelse opleves som en naturlig del af hverdagen, og alle pauserne afvikles udendørs.
 • At eleverne forbinder det at spise med noget rart og vigtigt.
 • At eleverne motiveres til at drikke vand.

Vi tilstræber

 • At skolens kantine har et varieret og sundt udbud af mad og drikkevarer jf. sundhedsstyrelsens anbefalinger.
 • At elevrådet drøfter sundhedsperspektivet og udbuddet i kantinen en gang årligt.
 • At kantinens priser holdes på et rimeligt niveau, og at driften hviler i sig selv.
 • At skolens rammer inviterer til, at eleverne får spist deres mad, samt at de oplever måltidet som noget selvfølgeligt og værdifuldt at samles om.
 • At skolens kantineansvarlige har den fornødne viden og uddannelse vedr. sund kost og hygiejne.
 • At krop og bevægelse tænkes ind i undervisningen. Idrætsundervisningen lever op til fælles mål, hvilket både ledelse og medarbejdere bakker synligt op om, således at børnene, via idrætsundervisningen, får et bredt kendskab til krop, motion og bevægelse gennem idrætslige aktiviteter.
 • At alle udeområderne er udfordrende og forsvarlige legeområder.
 • At sundhedspolitikken forankres i SFO og Juniorklub.
 • At SFO og Juniorklub tilbyder fysiske aktiviteter hver dag.
 • At alle elever motiveres til at være ude og være fysisk aktive i frikvartererne.
 • At de voksne spiser med eleverne i frokostpausen til og med 6. klasse.
 • At der er samarbejdes med sundhedsplejen om sundhed.