Flytning

Regler for meddelelse af adresseændring og flytning til anden by/skole

Meddelelse om adresseændring sker ved henvendelse til skolens sekretær.

Meddelelse om flytning til anden by/anden skole sker ved henvendelse til skolens kontor. Bøger og andet udleveret undervisningsmateriale afleveres på skolebiblioteket.