Forsikring, skade og erstatning

Randers kommune har tegnet en ansvarsforsikring, der dækker skader, som dens ansatte eller ejendom forvolder på andre som følge af fejl, mangler eller forsømmelser.

Randers kommune har ikke tegnet en kollektiv ulykkesforsikring. Men nedenstående kan være til hjælp og vejledning, hvis ulykken rammer.

Tandskader

Ved tandskader på elever under 18 år skal man altid henvende sig til den kommunale tandpleje.

Hvis eleverne forvolder hinanden skade

Forvolder eleverne skade på hinanden i skoletiden, er det som hovedregel et mellemværende mellem to parter. Den slags sager kan henvises til afgørelse imellem eleverne (hjemmene), evt. gennem deres indbo- ansvarsforsikringer.

Skade på skolens ting

Eleverne er personligt ansvarlige, hvis de uagtsomt eller forsætligt forvolder skade på skolens bygninger eller inventar.

Skolepatruljer

Under patruljearbejde er skolepatruljerne omfattet af skolens/kommunens arbejdsskadeforsikring. Hvis skolepatruljemedlemmer forsømmer deres pligt og påfører skolen erstatningsansvar, vil et sådant være dækket af skolen/kommunen eller dennes ansvarsforsikring.

Erstatning

Elever har erstatningspligt angående forvoldt skade af enhver art.

Bøger og IT

Skolen stiller nødvendige bøger, hæfter og andre undervisningsmaterialer til rådighed for eleverne. Vi beder forældrene sørge for, at bøgerne bliver forsynet med beskyttende omslag af solidt papir og med navn og klasse.

Hvis en bog eller andet udleveret undervisningsmateriale bliver væk eller ødelægges, skal eleven betale erstatning.