Fravær og fritagelse

Regler for fravær, fritagelse for undervisning og procedure i forbindelse med tilskadekomst i skoletiden.

Sygdom

Første sygedag om morgenen gives skriftlig meddelelse i elevens kontaktbog.

Hvis en elev i løbet af skoledagen sendes hjem på grund af sygdom, er forældre eller anden pårørende kontaktet for at sikre, at der er nogen til at hente eller tage imod barnet.

Fritagelse for undervisning

Ønskes en elev fritaget for skolegang beder vi forældrene skrive dette samt en begrundelse i kontaktbogen i god tid før fritagelsen.

Ved fritagelse i mere end én dag skal tilladelse indhentes hos skoleledelsen.

Fritagelse af længere varighed, f.eks. på grund af ferierejse, forudsætter, at forældrene ikke kan få ferie sammenfaldende med børnenes ferie.

Fritagelse for idræt kan gives i enkelte timer, hvis eleven har skader eller på anden måde er forhindret i at deltage. Anmodning om fritagelse skrives af forældrene i kontaktbogen. Fritagelse for en periode over fire uger kræver en lægeattest.

Alt kontakt til skole foregår via forældreintra eller pr. telefon.

Tilskadekomst

Hvis en elev bliver syg eller kommer til skade på skolen, foretages følgende:

  • Eleven kommer på skolens kontor.
  • Vi taler med eleven og vurderer, hvad der skal gøres.
  • Skal eleven hjem, tager vi først kontakt til forældrene.
  • Skal der ske behandling på skadestuen, tager vi kontakt til forældrene.