Mobiltelefoner

Mobiltelefon må kun bruges til billeder eller film i forbindelse med undervisningen.

Hvis reglerne ikke efterleves bliver mobiltelefonen inddraget og kan ved skoledagens afslutning afhentes på kontoret.

For 4.-6. årgang

I undervisningstiden skal telefonen altid være slukket .

Mobilen må bruges i følgende situationer:

  • Mobiltelefonen må bruges i undervisningen, når det er aftalt med læreren/pædagogen.
  • Bruges mobilen som musikafspiller, skal dette altid foregå med hovedtelefoner.
  • Mobilen må gerne bruges i frikvarterne.

For 0.-2. årgang og SFO-børn

Mobiltelefonen må bruges i undervisningen efter lærerens og pædagogens anvisninger. I frikvarter og i SFO-tiden skal mobiltelefonen være slukket og i tasken.

3. årgang

I overgangen fra skole til fritidstilbud må telefonen benyttes.

For børn i juniorklubben

Mobiltelefoner må frit benyttes.