Mobiltelefoner

Princip for brug af mobiltelefoner

 

Mobiltelefon må kun bruges til billeder eller film i forbindelse med undervisningen.

Hvis reglerne ikke efterleves bliver mobiltelefonen inddraget og kan ved skoledagens afslutning afhentes på kontoret.

For 0.-6. årgang og SFO-børn

Mobiltelefonen må bruges i undervisningen efter lærerens og pædagogens anvisninger.

I frikvarter, i undervisningen og i SFO tiden skal mobiltelefonen være slukket og i tasken/eller låst inde i skabet i klassen. 

Bruges mobilen som musikafspiller i undervisningen, skal dette foregå med hovedtelefoner.

Særligt for 3. årgang

I overgangen fra skole til fritidstilbud må telefonen benyttes.

For børn i juniorklubben

Mobiltelefoner må frit benyttes.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 8. januar 2019