Indskoling

Indskolingen foregår fra 0.-3. klasse. I indskolingen er der et udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Formålet med indskolingen er at sikre en høj kvalitet i grunduddannelsen for alle børn og samtidig minimere eksklusionen til specialtilbuddene.

Målet er fælles for alle kommunens folkeskoler, men den enkelte skole har mulighed for at træffe beslutninger og skabe deres egen udgave af modellen.

Det udvidede samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen skal fremme børnenes personlige, faglige og sociale udvikling. Samtidig skabes der rum for at sætte fokus på alternative undervisnings- og læringsformer, der kan tilgodese børn med behov for en særlig indsats.

Sociale trinmål i indskolingen

I 0.-3. klasse skal børnene lære at være gode kammerater. De skal lære at vise ansvar overfor hinanden og de voksne, fællesskabet og skolens ting. De skal også lære at arbejde selvstændigt, være initiativrige, turde være forskellige og udtrykke egne holdninger.

Det betyder, at børnene i relation til hinanden skal lære:

 • at tale pænt til hinanden.
 • at føle medansvar for, at alle i klassen trives.
 • at vente til det bliver deres tur.
 • at føle medansvar for, at der er et godt læringsmiljø i klassen.
 • at acceptere forskelligheder.

Det betyder, at børnene i relation til de voksne skal:

 • tale pænt.
 • være hjælpsomme.
 • føle sig set og værdsatte.
 • blive så selvhjulpne som muligt (og ikke altid kræve den voksnes opmærksomhed).

Det betyder, at børnene i relation til fællesskabet og skolens ting skal:

 • lære at behandle skolens inventar og materialer ordentligt.
 • lære at rydde op efter sig.
 • lære at være selvstændig.

Det betyder, at børnene i relation til at arbejde selvstændigt og være initiativrige, turde være forskellige og udtrykke egne holdninger skal lære:

 • at de selv kan søge information.
 • at være nysgerrige.
 • at sidde stille, når det kræves.
 • at arbejde i grupper.
 • at færdes selvstændigt på skolen.
 • at vi fra naturen er forskellige, og at dette er værdifuldt.
 • at sige til og fra.
 • at sætte ord på, hvad de mener.
 • at man er okay, uanset hvad tøj man går i.

Din rolle som forælder til et barn i indskolingen

Som forælder til et barn i 0.-3. klasse, også kaldet indskolingen, handler din forældrerolle især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen. Børn spejler sig i deres forældre, så når du viser, at skolen er vigtig, smitter det også af på dit barns syn på skolen.

Du kan bruge elevplanen til at følge udviklingen i dit barns læring og holde styr på aftaler, du eksempelvis indgår med skolen under skole-hjem-samtaler. På den måde kan du bruge elevplanen aktivt til at skabe rammer, der bedst muligt understøtter dit barns trivsel og læring.

Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og er modtagelig for læring. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene. Samtidig kan eksempelvis aftaler om afholdelse af fødselsdage, legegrupper og andre former for spilleregler, der understøtter klassens fællesskab, være med til at udvikle børnenes sociale kompetencer og danne grundlag for et sundt og inkluderende miljø i klassen.