Udflugter

I løbet af skoletiden kan eleverne komme til at deltage i forskellige udflugter med skolen, f.eks. hytteture og lejrskoler.

Der afholdes obligatorisk lejrskoleophold på 5. årgang.

Der afholdes obligatorisk hytteture på 3. årgang.

Elevbetalingen for kost ved lejrskoleophold/hytteture fastsættes til 85 kr. pr. døgn.

Lejrskoleopholdet/hytteturen planlægges og tilrettelægges af klasselæreren i samarbejde med øvrige lærere i pågældende klasse/årgang. Elever og forældre inddrages i planlægningen.

Finansiering

Den enkelte klasse afleveres budgetoverslag.

Evt. frivillige indbetalinger fra elever/forældre indgår i den fælles pulje for den pågældende klasse/hold.

Evt. optjente midler eller midler fra fælles indsamling indgår i den fælles pulje for pågældende klasse/hold.