Regler

Det er et grundlæggende synspunkt, at hjemmet har en væsentlig indflydelse på elevens færden og opførsel i skolen og på vejen til og fra skole, og at det bærende princip i alle forholdsregler skal være hensynet til alle andre, som skal færdes og beskæftiges i og ved skolen.