Mellemtrin

Mellemtrinnet foregår fra 4.-6. klasse. Her får eleverne en række nye fag og skal arbejde med nogle obligatoriske emner.

Når eleverne starter på mellemtrinnet, har de mange af de samme fag som i 3. klasse, men som noget nyt får eleverne fagene håndværk og design og madkundskab.

I 5. klasse bliver eleverne introduceret til sit andet fremmedsprog tysk.

I 6. klasse får eleverne ikke nogen nye fag, men der bliver bygget videre på fagene fra 5. klasse.

Derudover dækkes følgende obligatoriske emner på mellemtrinnet:

 • Færdselslære
 • Uddannelse og job
 • Sundhedsundervisning, seksualundervisning og familiekundskab

Sociale trinmål på mellemtrinnet

I 4.-6. klasse skal børnene lære at begå sig i et demokratisk samfund på et sted, hvor omgangstonen er positiv og imødekommende, og hvor adfærden er tilpasset situationen. De skal også lære at indgå i et forpligtende samarbejde og at håndtere og løse konflikter.

Det betyder, at børnene i relation til at begå sig i et demokratisk samfund skal lære:

 • at deltage aktivt i diskussioner, når beslutninger skal træffes.
 • at acceptere de beslutninger, der træffes efter, alle er blevet hørt.
 • at respektere, at alle har krav på at blive hørt og taget alvorligt.
 • at bruge elevrådet.
 • at demokrati er en måde at leve sammen på.

Det betyder, at børnene i relation til at være på et sted hvor omgangstonen er positiv og imødekommende, og hvor adfærden er tilpasset situationen skal lære:

 • at bruge almindelig høflig omgangstone, som f.eks. at sige godmorgen, goddag, farvel, tak for sidst, god ferie m.m.
 • at have situationsfornemmelse.
 • at tale ordentligt til hinanden – ikke snerre og vrisse.
 • at vi ikke bruger øgenavne.
 • at være hjælpsomme og opmærksomme overfor andre.
 • at det ikke er okay at forstyrre og afbryde andre, der er i gang med noget.

Det betyder, at børnene i relation til at indgå i et forpligtende samarbejde skal lære:

 • at lytte til hinanden.
 • at møde forberedte.
 • at få tillid til sig selv og andre gennem oprigtighed og ærlighed.
 • at der er individuelle forskelle i deres læringsproces.
 • at være åbne og positive overfor andres forslag og ideer.
 • at arbejde sammen med forskellige samarbejdspartnere.
 • at accepterer de grupper, der dannes ud fra forskellige objektive kriterier og selv være med til at danne grupper ud fra bestemte kriterier.

Det betyder, at børnene i relation til at håndtere og løse konflikter skal lære:

 • at sætte grænser, og fortælle/vise når grænserne bliver overskredet.
 • at respektere andres grænser.
 • at sætte ord på konflikter frem for at slå.
 • at vurdere, hvornår de har brug for voksen hjælp.
 • at bremse optræk til slagsmål eller anden konflikt.
 • at bremse tilløb til mobning.

Din rolle som forælder til et barn på mellemtrinnet

På mellemtrinnet, som betegner 4.-6. klassetrin, handler din rolle som forælder om at fastholde dit barns fokus på skolen. Mange elever i indskolingen er ivrige efter at lære at læse og øve sig på de forskellige fag. På mellemtrinnet kan koncentration og fordybelse omkring det faglige til tider være vanskeligt, fordi kammerater og fritidsaktiviteter fylder mere og mere hos barnet.

Lærere, pædagoger og forældre omkring klasser på mellemtrinnet har til opgave at fastholde de rammer, som understøtter trivsel og læring i klassen. Din rolle som forælder afhænger af dit barns udfordringer på mellemtrinnet. Underviserne er de professionelle i forhold til eventuelt faglige og sociale udfordringer for dit barn. De ser hovedsageligt barnet som elev og som en del af en større gruppe elever, mens du som forælder spiller en anden rolle.

Det er altid en god idé, at du dagligt spørger ind til dit barns skoledag. Måske er der behov for din hjælp til lektierne, og det kan også være en udfordring for dig som forælder. Forsøg at finde en balance, hvor du er opmærksom på og stiller krav til dit barn i forhold til barnets skolegang, samtidig med at du ikke løser alle dit barns udfordringer. Det er ganske lærerigt og udviklende for dit barn at møde både faglige og sociale udfordringer i skolen, som kræver en ekstra indsats.

Elevplanen kan skabe overblik over områder, hvor dit barn har særligt behov for din støtte og fokus. Vær som forælder opmærksom på, at elevplanens indhold måske ændrer karakter i løbet af mellemtrinnet i takt med elevernes interesser. I de fleste klasser bliver det i løbet af mellemtrinnet relevant at tale om problemer med digital mobning, og i nogle klasser dukker alkoholdebatten tidligt op.