Værdigrundlag

I forståelsen af vores værdier, er det nødvendigt med en ganske kort beskrivelse af processen, da den i sig selv er udtryk for, hvordan vi er som skole.

I arbejdet med værdigrundlaget tog vi udgangspunkt i eleverne – de var alle igennem et forløb, hvor de skulle sætte ord på den gode skole. Så behandlede forældre og personale elevernes værdimæssige udsagn, og hele den proces blev sammenskrevet af skolens bestyrelse med hjælp fra elevråd og personale. Vi har i hele processen fastholdt de udsagn, som elever/forældre og personale har budt ind med.

I skolens daglige liv er det vigtigt, at vi har forventninger til hinanden. Hvis vores elever skal lykkes, så er det centralt, at elever og forældre sammen med de ansatte tager medansvar for skolen. Det er en fælles opgave at skabe grundlag for undervisning og uddannelse. Forventningen er, at alle engagerer sig i skolen og bakker op om skolens arbejde samt, at det efterstræbes, at arbejdet og samarbejdet ydes i en respektfuld og tillidsfuld tilgang til hinanden.

Vores værdigrundlag er inddelt i fire kerneværdier baseret på elevernes udsagn om den gode skole:

Eleverne beskriver at Søndermarkskolen er en skole, hvor:

  • vi gør vores bedste for at blive dygtigere selv.
  • vi tør at sige ja til nye udfordringer.

Folkeskolen er den samfundsmæssige institution, der skal bidrage til udviklingen af elevernes menneskelige, sociale og demokratiske dannelse, så de får forudsætninger for aktivt at præge såvel deres eget liv som samfundet. Det er et væsentligt element i det fælles værdigrundlag, at vi mennesker har ansvar for mere end os selv.