Etablering af nye klasser

Vi ønsker at give de bedste betingelser for at skabe en fælles skolekultur - med de bedste mulige vilkår for alle elever.

Vi ønsker med udgangspunkt i elevernes relationer, både set i læringsøjemed og ud fra deres sociale samspil, at der dannes klasser, der både skaber grobund for en stærk positiv gruppedynamik, samt tager udgangspunkt i elevernes individuelle behov.

I tilfælde af at de eksisterende klasser nødvendigvis brydes op, og der er etableres nye klasser for samtlige elever, og ved klassedannelse ved skolestart gælder følgende.

De nye klasser dannes på baggrund af en faglig og professionel vurdering foretaget af skolernes pædagogiske personale.

  • Det tilstræbes at lave så homogene og velfungerende klasser som muligt – både fagligt og socialt.
  • Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling i klasserne på en årgang.
  • Det tilstræbes at klasserne på en årgang er lige store.
  • Det tilstræbes at danne klasser, hvor der også tages hensyn til elever med særlige behov.

Princip for etablering af nye klasser på Søndermarkskolen er vedtaget marts 2016.