Medvirken til trafiksikkerhed

Af hensyn til trafiksikkerhed omkring skolen er målet i så vidt muligt omfang selvtransporterende børn.

Målet er for de transporterede børn at skabe en trafiksikker vej med hensynsfuld og lovlig biltransport.                                                                          

Forældreindsats

 • At træne skolevejen for deres barn til fods, på cykel eller i bus.
 • At forældre hjælper deres barn med at finde den sikreste vej til skole, selvom det ikke nødvendigvis er den hurtigste.
 • At forældre bakker op om gå og cykelprøver på de pågældende klassetrin på skolen.
 • At forældrene sørger for, at børn på cykel og løbehjul bærer cykelhjelm, lys, og reflekser
 • 0. – 2. klasse: Forældre parkerer lovligt på P – plads foran skolen, eller standser i Kys og Kør ved aflevering.
 • 3. – 6. klasses elever transporterer i videst muligt omfang sig selv og benytter stierne til skolen eller sættes af i Kys og Kør ved Dammen. Det skyldes hensyn til sikkerhed ved den smalle tilkørselsvej ved hovedindgangen til skolen.

Skolens indsats

 • Skolen benytter refleksveste, når 0. klasserne er på tur eller bevæger sig i trafikken i skoletiden.
 • Eleverne på 0. årgang afvikler gå – prøve
 • Eleverne på 3. årgang afvikler cyklistprøve på skolens område
 • Eleverne på 6. årgang afvikler cyklistprøve på skoledistriktets veje.
 • Eleverne skal bære cykelhjelm i skolemæssige sammenhænge.
 • Skolens personale er rollemodeller, når de cykler i arbejdsmæssig sammenhæng. 6. Årgang er skolepatrulje hele året. De oplæres af 2 færdselskontaktlærere, der udarbejder en plan, hvor skolepatruljemedlemmerne er placeret 2 og 2, 4 steder på elevernes rute til skolen ugens 5 hverdage.
 • Skolepatruljerne får en årlig tur til Djurs Sommerland samt en lille årlig økonomisk hilsen fra Randers Kommune.
 • Der arbejdes obligatorisk med færdsel på 0.årgang, 3. årgang og 6. årgang. Færdsel kan i øvrigt inddrages i tværfaglige forløb, UUV, fagdage eller andet på de øvrige årgange. Rådet for Sikker Trafik tilbyder relevant digitalt materiale til alle aldersgrupper.
 • Trafiksikkerhed og princip for trafiksikkerhed på skolen drøftes årligt i skolens elevråd.